“L’objectiu d’aquesta comunicació no és altre que afegir noves notícies a les que tenim sobre els que foren convertits en esclaus a Turquia i els que pogueren fugir d’aquesta dura situació. I això ho farem analitzant diferents fonts que hem anat trobant durant anys.”

L’emigració dels menorquins a la Florida l’any 1768 no va deixar una abundància de notícies als arxius de Ciutadella, però tampoc podem dir que passàs desapercebuda documentalment. L’objectiu d’aquesta comunicació és presentar les minses traces que he anat trobant al llarg dels anys, sense pretendre ser exhaustiu.