La nit fosca sense lluna de dia 6 de març de l’any 1818, sis emmascarats intenten assaltar la possessió de So na Marineta. Degut als molts roba· toris que s’estaven produint –d’un cap a l’altre de Menorca–, els residents tenien tancat amb pany i clau, i, no van voler obrir. Tot i que van actuar amb gran violència, i, al crit de “obriu en nom del rei!”, no podent aconseguir els seu propòsit fugiran en desbandada. Capturats i jutjats, quatre d’ells seran condemnats a mort. Un cas de gran repercussió i d’inesperades conseqüències.