Històries d’un hort des Pla (1979) de Fernando Martí Camps, una obra de vint-i-cinc narracions, fon tres de les grans passions del seu autor: la lite- ratura, la història i la Festa (en majúscula, com ho escrivia ell) de Sant Joan, erigida en protagonista a través del fil conductor de l’hort des Pla de la família Creixent des del darrer terç del segle xvi fins als anys 70 del segle xx. L’autor ens convida a fer un viatge no només històric sinó sobretot literari gràcies a les trames creades, la diversitat de personatges (la ma- joria nobles però també populars), la poesia lligada a la Festa i fins als jocs intertextuals que remeten a obres d’Àngel Ruiz i Pablo o de Joan Benejam.