L’esforç excepcional de transcripció, contextualització i interpretació d’uns vells annals del segle XIX menorquí com el que es conté en aquest llibre, no serà mai prou aplaudit. Tal volta, ni la nostra historiografia local, potser, s’adonarà de debò de la transcendència que hi amaga per a la tradició historiogràfica local…

(Fragment del pròleg de Miquel Àngel Limón Pons)
President del Consell Científic de l’IME