La història de les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca s’ha vist plegada de tot tipus de circumstàncies: bones i dolentes. Les primeres romanen pràcticament ignorades en els papers dels arxius. És allò de «si no hi ha notícies, bones notícies». Les segones, els conflictes, tot i que al llarg dels temps deuen representar una petita part de la història, són les que ens aporten la major informació, i l’època analitzada per Pons Lluch en aquest volum n’és un bon exemple. Es tracta d’una època en què Menorca resultarà moneda d’intercanvi entre les potències internacionals i en la qual trontollà l’harmonia entre Església i Estat.