Antigament,  apeonar significava fitar, fer partió de terres. I un Apeo era un document cadastral, que elaborava la Corona per cobrar imposts. Els apeos estaven elaborats per individus i assessors locals; excepte el responsable, Manuel de Casanello, designat per la Corona.

L’Arxiu de Ciutadella té la virtualitat de comptar amb tots els llibres que es van elaborar. Així, coneixem les dades sobre totes les activitats econòmiques, i permet tenir una visió general de la base impositiva del poble.