“Respecte a la meticulositat amb què s’han conservat aquests Protocols, consideram que s’han mantingut per consideració i estima a la festa i així curosament, per tradició oral, de pares a fills, s’han perpetuat en el cor de tot santjoaner.”
“Per això no ens ha estat massa difícil construir-lo i deixar-ne memòria. Sols ens ha calgut furgar dins l’esperit dels ciutadellencs i consideram haver aconseguit el nostre intent, ajudats, això sí, del passat històric d’aquesta celebració i de la seva evolució fins el present.”

El nostre Llibre de ses set Sivelles es caracteritza per la seva senzillesa, ja que limita el seu contingut a tot el saber corresponent a l’etiqueta a observar en les festes de Sant Joan de Ciutadella.